Населени места в Община Сливница

Община Сливница се намира в Западна България. Tя е четиринадесетата по големина община в Софийска област. Общината обхваща 13 населени места с обща площ 187,4 кв. км. и население от 9679 жители (февруари 2011г.). Това са град Сливница и селата: Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци и Ракита. Чистият въздух, […]

още...

21-04-2009 | 1 коментар »
Общи сведения за Община Сливница

Община Сливница е разположена в западна България, на юг от Стара планина. Тя е четиринадесетата по големина община в област София. През нея преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи. Важно значение за развитието на общината имат железопътната линия София – Белград и автомобилния път София – Драгоман – Димитровград – Белград, които са […]

още...

19-04-2009 | 1 коментар »

Село Гълъбовци се намира в Община Сливница. Разположено е в планински район със средна надморска височина 776 м. Населението му е около 150 души. Селото е известно с чистият си въздух, което го прави любимо място за почивка и подходящо за лечение на хора имащи проблеми с дихателните пътища. Археологическите находки свидетелстват за човешко присъствие […]

още...