Населени места в Община Сливница

Община Сливница се намира в Западна България. Tя е четиринадесетата по големина община в Софийска област. Общината обхваща 13 населени места с обща площ 187,4 кв. км. и население от 9679 жители (февруари 2011г.). Това са град Сливница и селата: Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци и Ракита. Чистият въздух, […]

още...

Разписание на автобусите през община Сливница

Последна актуализация: октомври 2020г. (Моля, сигнализирайте, ако има промени в разписанията!) Октомври 2020 – промени в разписанията на Алдомировските автобуси, СД “Единство Стоянов и СИЕ”, инф. тел. —. 7 Януари 2021 – промени (спиране/отмяна на курсовете) в разписанията на Драгоманските автобуси – Юнион Ивкони, инф. тел. 0879356061. 7 Януари 2021 – потвърдени са разписанията Габерските […]

още...

Общи сведения за Община Сливница

Община Сливница е разположена в западна България, на юг от Стара планина. Тя е четиринадесетата по големина община в област София. През нея преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи. Важно значение за развитието на общината имат железопътната линия София – Белград и автомобилния път София – Драгоман – Димитровград – Белград, които са […]

още...

От края на 2009 година село Алдомировци вече има свой сайт, част от сайта за Община Сливница. Сайтът вече не се поддържа след 2013г. Село Алдомировци е второто по големина населено място в община Сливница, след град Сливница. Намира се на 4 км от град Сливница и на 34 км от столицата на Република България […]

още...