18-06-2018 | Людмил Ставрев |

Град Сливница се намира в западната част на България, на 22км северо-западно от околовръстния път на столицата София. Покрай град Сливница минава международният път E80, което предопределя благоприятно развитие в посока столицата София. Голяма част от жителите на града пътуват ежедневно за работа от града или селата в община Сливница до София.

През град Сливница се осъществява достъп до останалите населени места в Община Сливница. Първата посока е към село Алдомировци, което е разпределителна точка към болшинството населени места в Община Сливница – Братушково, Бърложница, Радуловци и Извор, през които се достига до БахалинДраготинциПовалиръж и Пищане. Втората посока е към село Гълъбовци, от където се продължава към село Гургулят, село Ракита и пътят продължава към град Брезник.

В град Сливница има поща, училища, читалища и православни храмове, медицински и стоматологични заведения и специалисти.

Около 10 години след влизането на България в Европейския съюз, заедно с напредването на новите компютърни технологии и смяната на поколенията, се забелязва промяна в поминъка на хората. С развитието на пътната инфраструктура, достъпността на лични автомобили, увеличения брой пътнически автобуси и влакове в посока столицата София, се забелязва развитие на бизнеса и услугите в цялата община Сливница. Увеличават се броя на фирмите, предприемачите и предлаганите услуги в Сливница и региона.

В миналото град Сливница става мястото, където се води решаваща 3 дневна битка, част от Сръбско-Българската война през 1885г. В резултат на саможертвата на много българи (не само войници), нашата армия успява да отблъсне нападението и до няколко дни след това да премине в решаваща атака, с което печели войната и впоследствие бива признато съединението на България от великите сили. Интересни данни има и за произхода на името Сливница.

Развитие бележи и туризма в общината, която има много на брой исторически паметници (в памет на загиналите през войните), водоеми (язовири и езера/блата), планински райони с гори и туристически маршрути и забележителности, и др. Туризмът постепенно се развива и привлича все повече посетители.

Спортът в общината има далечни традиции, като в това отношение футболът и шахматът са водещи, развивали спортисти с десетки години. Основния футболен стадион е в град Сливница, така също и сградата на шахматния клуб. На 26 август 2014г. официално бе открита новопостроена многофункционална спортна зала “Арена Сливница”, в която се провеждат разнообразни спортни състезания и други събития.

Между 2010 и 2020г. с евросредства са разработени проекти, част от които наистина се оказаха в полза на обществото – обновени паркове, алеи, детски площадки, нова спортна зала и асфалтиране на стари пътища, преди всичко селски пътища, които не са част от републиканската мрежа, тъй като общината има право да кандидатства само по проекти за общинска собственост.

 

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!